Bemanning

Skipspersonell

Vi leverer dyktige maritime resurser til alle skipstyper i Norge og verden forøvrig. 

 

Gjennom kvalitet, trygghet og erfaring, sikrer vi at resursene har relevant og nødvendig kompetanse, gode holdninger og gode referanser. 

- Kapteiner

- Overstyrmenn og senior DPO'er

- Styrmenn og jr. DPO´er

- Maskinsjefer

- 1. maskinister

- Maskinister

- Skipselektrikere

- G5 offshore kranførere

- Pumpemenn til kjemikalie-/gass-/olje

- Arbeidsledere dekk

- Matroser og lettmatroser

- Motormenn og smørere

- Stuerter

- Kokker

- Messepersonell

- Dekk og maskinkadetter

- Lærlinger til dekk-/maskin-/elektro

- Annen besetning etter behov

Personell til havbruk

Vårt mål er å tilby erfarne resurser til den maritime næringen og levere kundetilfredshet gjennom høy kvalitet og kostnadseffektive løsninger.​

Kontakt oss for en samtale om hva vi kan bistå med.

Øvrig personell

- Landbasert virksomhet

- Vindkraft

- Fornybar energi

- Olje og gass