Konsulenttjenster

Våre resurser har omfattende erfaring og bred kompetanse i ledende stillinger fra maritime virksomheter ombord i skip og rederier på land.

 

Med gode resultatet fra ulike prosjekter ombord og iland, levere vi kundetilfredshet gjennom høy kvalitet og kostnadseffektive løsninger.​

Våre resurser gir blant annet bistand til følgende:

- Søknad av personlige sertifikater og påtegning-/endorsement ihht myndighetskrav (eks. NIS,

   NOR, Bahamas, Marshall Island, Singapore mv)

- Gjennomføring av sjekklister mot operasjonelle forhold om bord på fartøyet.

- Utarbeidelse av sikkerhetsstyringssystemer.

- Søknad om tilskudd for sjøfolk.

- Skaffe vikarer og ansatte til skip og landbasert virksomhet ved prosjekter, ferier eller sykdom.

- Undersøkelse ved uønskede hendelser (Incident investigations)

- Generelle undersøkelser (Surveys)

- P&I besiktigelser (P&I Surveys) 

- Rådgivning ved skadekrav på last transportert med skip (Cargo Claims)

- Maritim rådgivning (Marine Advisor)

Contact us

 Address: Apeltunlien 48A, 5238 Rådal, Norway

Tel: +4790 131 932

© 2018 All rights reserved by MATA Resources AS

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon