Nyheter

Har din bedrift behov for ekstrahjelp på kort varsel? 

Trenger dere ekstrahjelp ifm varedistribusjon og transport som på kort varsel aksepterer kortvarig arbeidsforhold som oppstår i bedriften? Velg denne linken for mer informasjon.

 

 

 

 

Månedens bedrift Mars 2019.

En stor takk til Etablerersenteret og Irene R. Mjelde for fine bilder og strålende artikkel som ble publisert 07.03.2019. Link til artikkelen "MATA mater maritimt marked" finner du her.

Foto: Irene R. Mjelde

Vi søker etter maritimt personell som har interesse og ønsker om å tjenestegjøre ombord for kortere eller lengre perioder ifm jul- og nyttår.

Det søkes etter personell som har minimum 2 års fartstid fra en-/ eller flere av følgende skipstyper: Subsea, ahts, dykkerfartøy, mpsv, psv, is-/support, seismikk, kjemikalie, gass, olje tankere, tørrlast, brønnbåt, ferger, fiskebåter mv.

Send din søknad med CV til vår epost: post@mataresources.no snarest og senest 13.12.2018.

 

Første kontrakt inngått 05.10.2018

Vi har inngått vår første kontrakt, og leverte personell til et skipsverft på vakre Sunnmøre med oppstart 08.10.2018.

Oppstartsdato

MATA Resources AS er i drift fra og med medio september 2018.

MATA Resources5 - Irene R. Mjelde.JPG
IMG_0109.JPG
IMG_1095 4.jpg