Opplæring

Vi kartlegger kundens opplæringsbehov og gjør det som skal til for at dine resurser innehar den kompetansen som er nødvendig for levering av høy kvalitet på dine tjenester.

Vårt mål er å levere kundetilfredshet gjennom høy kvalitet og kostnadseffektive løsninger.​

- Innhente og kartlegge kompetanse.

- Gjennomføre gap analyse av kompetanse ifht myndighets-/interne- /kundekrav.

- Utarbeide opplæringsmatriser, plan samt budsjett for opplæring.

- Være oppdatert på endringer i myndighetskrav.

- Innhente tilbud fra kursleverandører.

- Arrangere opplæring ihht plan i samarbeid med oppdragsgiver.

- Arrangere reiser og overnatting i samarbeid med oppdragsgiver.

- Ved behov, bistå oppdragsgiver med systemer og oversikter over resursenes kompetanse.