Revisjoner

Våre resurser har omfattende erfaring og bred kompetanse i ledende stillinger fra maritime virksomheter ombord i skip og rederier på land.

 

Med gode resultatet fra revisjoner ombord og iland, levere vi kundetilfredshet gjennom høy kvalitet og kostnadseffektive løsninger.​

- ISM -/TMSA revisjoner av bemanningsleverandører

- Intern revisjon

- ISM-/ISPS-/MLS revisjon

- Inspeksjon av skip

- Navigasjon revisjon

- Pre- vetting

- Sire-/Support